АРЮУХАН ЗАЛУУ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Новые тексты и переводы. Текст Ринчин Бурхиев Дангинамни найден в открытых источниках или добавлен нашими пользователями. Я не дышу, а пью благоуханье, Моей земли, равнинной и лесной. Михаил Балясинский и Влад Топалов. Холын долоон убгэдые, Хормой соогоо суглуулhай. Баярма Очирова Эгээл дутэ хани энэ дэлхэй дээрэ, Эгэшэ минии эрдэни. Обзор Профиль Видео Афиша Исполнители.

Добавил: Dicage
Размер: 68.12 Mb
Скачали: 26373
Формат: ZIP архив

Сэнхир талын ургэниие, Эжын сэдьхэл багтаанхай.

Switch to English sign up. Yндэртэй набтартай харгыда Yреэхэн бороёо гамнаарай.

Цветущая от края и до края, Будь счастлива, родная сторона. Энхэргэн, арюухан дураяа, Арюухкн гансам, гамнаарай. Светлана Санжитова 1 Урда уулын сууряан Катар татан дуулаад, Уha, голой самаряан Удха шанараа дуулгаа. Denis Manhattan и Слова и текст песни Ринчин Бурхиев Дангинамни предоставлены сайтом Megalyrics. Постараемся найти, или кто-то из друзей поможет.

арюухан залуу наhандаа MP3 слушать онлайн зайцев нет

Михаил Балясинский и Влад Топалов. Светлана Сурганова и Мария Максакова.

Зорюулнааб тандаа Бурхадни, Золтойхон энэ дунуудаа. Ами наhая аршалнам, Альгаа хавсаран мургэнэм.

  АЛЕКСЕЙ ШЕРСТОБИТОВ КНИГИ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Подборки музыки

Здесь тексты слов из бурятских песен. Цырен Шойжинимаев Мушэтэ энэ дэлхэй дээр инаг дуран бии, Жаргалтай хунууд тэрэниие золгодог юм гээ! Брусничный дух, черемухи дыханье, Лилового багульника настой. Можете добавлять сами, свои тексты. Шиигтэй зоолэн газарhаа Шэнэхэн сэсэг ургаалдаа Шимнии намдаа сэбэрхэн Бишни шамдаа дурлахаб.

Убэл ерээ, убэл ерээ Оройн убэл. Сагаан уулымнай жэгуур дали Сарюун харгыем гэрэлтэнэ — арюудхана.

Ты Готов Услышать Нет? Иигээд убэл эхилжэ, Эртын хуйтэн буугаа. Бадма-Ханда Аюшеева Музыка песни: Намхандаа зорюулhан дураяа, Наhанайм ганса, гамнаарай.

Текст песни Минуса Бурятских Песен — Дангинамни | слова пенсни, перевод песни, кто поет песню

Edited by an administrator, Sep 2, at 2: Ямар хуйтэн, ямар хуйтэн убэл. Наратай энэ дэлхэйдэ нангин дуран бии, Нэгэтэ зурхыш шатан ушалхал юм гээ С тобой, земля, мы слиты воедино, Моею стала и судьба твоя. Сэлмэг хухэ тэнгэри дороо Сэнгэжэл шамтаяа ябахадаа, Сэдьхэлдэм бадарнал нангин мушэд — Сэбэр дуранайм шэдитэ хусэн.

Доминик Джокер и Линкор. Уурэй мунгэн толониие, Эжым шэмэг болгоhой.

  DEXP IXION ES 2.5 ПРОШИВКУ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

YЕТЭН — ДАНГИНАМНИ текст песни

Хамаг дэлхэйн жаргалай урые, Хайшан гээд намдаа угэхэ гэжэ бододогта! Просто нажмите кнопку play вверху страницы. Инаг дуран — мунхэ дуран! Моя Кровь Течет В Тебе. Оюнатиигэжэ болохо юм абдаа.